Skip over navigation

Thursday Training at the 2018 World Rowing Cup I in Belgrade, serbia

SHARE

Slovenia, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Carling Zeeman, Women's Single Sculls, Canada, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Magdalena Lobnig, Women's Single Sculls, Austria, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Annekatrin Thiele, Women's Single Sculls, Germany, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Great Britain, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Switzerland, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Eveline Peleman, Lightweight Women's Single Sculls, Belgium, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Thursday Training, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Thursday Training, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Belgian athlete, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

German athlete, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Ellen Gleadow, Lightweight Women's Single Sculls, Canada, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Ondrej Synek, Men's Single Sculls, Czech Republic, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Fie Udby Erichsen, Women's Single Sculls, Denmark, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Jill Moffatt, Lightweight Women's Double Sculls, Canada, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

<p>Belarus athlete, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia</p>

2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Xianheng Chen (b), Xudi Yi, Liang Zhang, Zhiyu Liu, Xulin Ni, Pengpeng Cai, Sheng Cong, Linqing Wang (s), Jianxin Li (c), Men's Eight, People's Republic of China, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Germany, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Latest Media

2019 World Rowing Indoor Championships - Racing & Awards 2
2019 World Rowing Indoor Championships - Racing & Awards
2019 World Rowing Indoor Championships - Para-Rowing
2019 World Rowing Indoor Championships - Reception
2018 World Rowing Awards
Saturday Medals at the 2018 World Rowing Coastal Championships in Victoria, Canada
Saturday Finals at the 2018 World Rowing Coastal Championships in Victoria, Canada
Friday Heats (2) at the 2018 World Rowing Coastal Championships in Victoria, Canada
Friday Heats at the 2018 World Rowing Coastal Championships in Victoria, Canada
Opening Ceremonies at the 2018 World Rowing Coastal Championships in Victoria, Canada
Training (2) at the 2018 World Rowing Coastal Championships in Victoria, Canada
Training at the 2018 World Rowing Coastal Championships in Victoria, Canada