Skip over navigation

Thursday Training at the 2018 World Rowing Cup I in Belgrade, serbia

SHARE

Slovenia, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Carling Zeeman, Women's Single Sculls, Canada, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Magdalena Lobnig, Women's Single Sculls, Austria, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Annekatrin Thiele, Women's Single Sculls, Germany, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Great Britain, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Switzerland, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Eveline Peleman, Lightweight Women's Single Sculls, Belgium, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Thursday Training, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Thursday Training, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Belgian athlete, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

German athlete, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Ellen Gleadow, Lightweight Women's Single Sculls, Canada, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Ondrej Synek, Men's Single Sculls, Czech Republic, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Fie Udby Erichsen, Women's Single Sculls, Denmark, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Jill Moffatt, Lightweight Women's Double Sculls, Canada, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

<p>Belarus athlete, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia</p>

2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Xianheng Chen (b), Xudi Yi, Liang Zhang, Zhiyu Liu, Xulin Ni, Pengpeng Cai, Sheng Cong, Linqing Wang (s), Jianxin Li (c), Men's Eight, People's Republic of China, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Germany, 2018 World Rowing Cup I, Belgrade, Serbia

Latest Media

Racing (2) at the 2018 World University Rowing Championships
Racing at the 2018 World University Rowing Championships
Sunday racing (2) at the 2018 World Rowing Junior Championships in Racice, Czech Republic
Sunday racing (1) at the 2018 World Rowing Junior Championships in Racice, Czech Republic
Podiums at the 2018 World Rowing Junior Championships in Racice, Czech Republic
Saturday (2) at the 2018 World Rowing Junior Championships in Racice, Czech Republic
Saturday at the 2018 World Rowing Junior Championships in Racice, Czech Republic
Friday Repechages & Quarterfinals (2) at the 2018 World Rowing Junior Championships in Racice, Czech Republic
Friday Repechages & Quarterfinals at the 2018 World Rowing Junior Championships in Racice, Czech Republic
Thursday Heats (3) at the 2018 World Rowing Junior Championships in Racice, Czech Republic
Thursday Heats (2) at the 2018 World Rowing Junior Championships in Racice, Czech Republic
Thursday Heats at the 2018 World Rowing Junior Championships in Racice, Czech Republic